Tikikata

FAVORITE SERIES:
Kacchuu no Senshi Gamu –  Ginga Densetsu WEED –  Ginga Nagareboshi Gin –  Ginga Densetsu WEED Orion

FAVORITE CHARACTERS:
Belmondo –  Gama –  Kurotora –  Lloyd –  George –  Ken –  Unsai –  Orion –  Hyakkiga –  Suiga

Loading...