Shin Gaiden

Shin Gaiden

Extra manga including 3 Ginga Nagareboshi Gin related short stories.